股票/基金 实时行情 股吧

简称:扬帆新材 代码:300637股本结构


  2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
数量(万股) 比例(%) 数量(万股) 比例(%) 数量(万股) 比例(%)
有限制条件股份
54.61 0.23 57.08 0.24 54.61 0.23
无限制条件股份
23,420.41 99.77 23,417.94 99.76 23,420.41 99.77
人民币A股
 23,420.41 99.77  23,417.94 99.76 23,420.41 99.77
境内上市B股
 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
H股
 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
N股
 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
S股
 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
其他流通股
 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
股份总数
 23,475.01 100.00  23,475.01 100.00 23,475.01 100.00

变动原因
变动时间 变动后总股本 变动前总股本 变动原因
2021-12-31 23,475.01 23,475.01
高管股份变动2.47万股
2021-06-30 23,475.01 23,475.01
高管股份变动2.47万股
2020-12-31 23,475.01 23,475.01
高管股份变动33.934万股
2020-11-26 23,475.01 23,475.01
本次股权激励有限售条件股份解除限售上市246.772万股,高管股份变动2.47万股
2020-07-20 23,475.01 23,475.01
本次股权激励有限售条件股份解除限售上市27.949万股
2020-06-30 23,475.01 23,475.01
高管股份变动18.202万股
2020-06-10 23,475.01 23,476.02
本次回购注销限制性股票1.007万股
2020-06-09 23,476.02 23,476.02
高管股份变动13.6515万股
2020-04-15 23,476.02 23,476.02
本次有限售条件股份解除限售上市10595.16万股
2020-04-13 23,476.02 23,476.02
高管股份变动13.6515万股
2020-01-20 23,476.02 23,476.02
高管股份变动18.202万股
2019-12-31 23,476.02 23,476.02
2019-11-15 23,476.02 23,476.02
本次股权激励有限售条件股份解除限售上市247.228万股
2019-07-22 23,476.02 23,476.02
本次股权激励有限售条件股份解除限售上市28.5万股
2019-06-30 23,476.02 23,476.02
2019-04-22 23,476.02 12,355.80
10转9
2019-04-03 12,355.80 12,357.80
本次回购注销限制性股票2万股
2018-12-31 12,357.80 12,357.80
2018-11-15 12,357.80 12,357.80
本次股权激励有限售条件股份解除限售上市65.56万股
2018-07-20 12,357.80 12,327.80
授予限制性股票30万股
2018-06-30 12,327.80 12,327.80
2018-04-12 12,327.80 12,327.80
本次有限售条件股份解除限售上市3423.6万股
2017-12-31 12,327.80 12,327.80
2017-11-15 12,327.80 12,000.00
授予限制性股票327.8万股
2017-06-30 12,000.00 12,000.00
2017-04-12 12,000.00 12,000.00
3000万股A股上市
2017-04-05 12,000.00 9,000.00
3000万股A股发行
2016-12-31 9,000.00 --

流通股相近股票:PT金田A(000003)沙河股份(000014)深华发A(000020)德赛电池(000049)
 丰原药业(000153)石油大明(000406)英特集团(000411)绿景控股(000502)
 南华生物(000504)琼民源(000508)攀渝钛业(000515)汇源通信(000586)
 启迪古汉(000590)中迪投资(000609)西安旅游(000610)英力特(000635)
 万方发展(000638)ST九州(000653)亚太实业(000691)滨海能源(000695)
 正虹科技(000702)浙江震元(000705)*ST环保(000730)ST西发(000752)
 中水渔业(000798)酒鬼酒(000799)*ST金宇(000803)辽油退市(000817)
 岳阳兴长(000819)*ST龙涤(000832)长城动漫(000835)冀东装备(000856)
 潍柴重机(000880)山大华特(000915)兰州黄河(000929)中原油气(000956)
 联科科技(001207)华瓷股份(001216)华尔泰(001217)黔源电力(002039)
 瑞泰科技(002066)生意宝(002095)三变科技(002112)罗平锌电(002114)
 天津普林(002134)安纳达(002136)全聚德(002186)*ST巴士(002188)
 利达光电(002189)融捷股份(002192)如意集团(002193)东晶电子(002199)
 *ST云投(002200)国统股份(002205)ST准油(002207)达意隆(002209)
 特尔佳(002213)奥特迅(002227)华东数控(002248)川大智胜(002253)
 西仪股份(002265)*ST宇顺(002289)中科新材(002290)精艺股份(002295)
 焦点科技(002315)乐通股份(002319)奥普光电(002338)富临运业(002357)
 汉王科技(002362)永安药业(002365)科远股份(002380)力生制药(002393)
 联发股份(002394)双象股份(002395)深南股份(002417)青龙管业(002457)
 嘉事堂(002462)*ST科林(002499)海源复材(002529)宝鼎科技(002552)
 益盛药业(002566)雷柏科技(002577)恒大高新(002591)八菱科技(002592)
 山东章鼓(002598)亚玛顿(002623)茂硕电源(002660)鞍重股份(002667)
 康达新材(002669)兴业科技(002674)福建金森(002679)金莱特(002723)
 跃岭股份(002725)特一药业(002728)电光科技(002730)萃华珠宝(002731)
 王子新材(002735)中矿资源(002738)世龙实业(002748)南兴装备(002757)
 国恩股份(002768)真视通(002771)久远银海(002777)奇信股份(002781)
 万里石(002785)华源控股(002787)坚朗五金(002791)永和智控(002795)
 世嘉科技(002796)环球印务(002799)微光股份(002801)华锋股份(002806)
 恒久科技(002808)红墙股份(002809)亚泰国际(002811)黄山胶囊(002817)
 东方中科(002819)桂发祥(002820)凯莱英(002821)凯中精密(002823)
 和胜股份(002824)易明医药(002826)高争民爆(002827)贝肯能源(002828)
 弘亚数控(002833)同为股份(002835)英维克(002837)翔鹭钨业(002842)
 泰嘉股份(002843)同兴达(002845)英联股份(002846)科达利(002850)
 皮阿诺(002853)捷荣技术(002855)星帅尔(002860)传艺科技(002866)
 天圣制药(002872)安奈儿(002875)智能自控(002877)元隆雅图(002878)
 长缆科技(002879)卫光生物(002880)美格智能(002881)沃特股份(002886)
 绿茵生态(002887)中宠股份(002891)科力尔(002892)华通热力(002893)
 哈三联(002900)铭普光磁(002902)德生科技(002908)庄园牧场(002910)
 中欣氟材(002915)金奥博(002917)伊戈尔(002922)润都股份(002923)
 泰永长征(002927)润建股份(002929)锋龙股份(002931)天奥电子(002935)
 兴瑞科技(002937)华阳国际(002949)日丰股份(002953)鸿合科技(002955)
 西麦食品(002956)五方光电(002962)雷赛智能(002979)芯瑞达(002983)
 北摩高科(002985)京北方(002987)豪美新材(002988)盛视科技(002990)
 奥海科技(002993)瑞鹄模具(002997)优彩资源(002998)壶化股份(003002)
 日久光电(003015)金富科技(003018)吉大正元(003029)泰坦股份(003036)
 汉威科技(300007)宝德股份(300023)天龙光电(300029)阳普医疗(300030)
 朗科科技(300042)台基股份(300046)福瑞股份(300049)中青宝(300052)
 中能电气(300062)科新机电(300092)金刚玻璃(300093)智云股份(300097)
 达刚路机(300103)西部牧业(300106)万讯自控(300112)易世达(300125)
 锐奇股份(300126)银河磁体(300127)晓程科技(300139)和顺电气(300141)
 科泰电源(300153)华中数控(300161)迪威迅(300167)天晟新材(300169)
 元力股份(300174)潜能恒信(300191)科斯伍德(300192)亿通科技(300211)
 安利股份(300218)上海钢联(300226)上海新阳(300236)冠昊生物(300238)
 瑞丰高材(300243)天玑科技(300245)初灵信息(300250)仟源医药(300254)
 新莱应材(300260)中威电子(300270)梅安森(300275)海联讯(300277)
 安科瑞(300286)蓝英装备(300293)三六五网(300295)裕兴股份(300305)
 远方信息(300306)邦讯技术(300312)天山生物(300313)戴维医疗(300314)
 中颖电子(300327)海伦钢琴(300329)苏大维格(300331)津膜科技(300334)
 科恒股份(300340)恒通科技(300374)鼎捷软件(300378)三联虹普(300384)
 雪浪环境(300385)富邦股份(300387)艾比森(300389)迪瑞医疗(300396)
 京天利(300399)劲拓股份(300400)宝色股份(300402)博济医药(300404)
 科隆股份(300405)凯发电气(300407)迦南科技(300412)中光防雷(300414)
 苏试试验(300416)力星股份(300421)航新科技(300424)诚益通(300430)
 暴风集团(300431)清水源(300437)金雷股份(300443)康斯特(300445)
 乐凯新材(300446)全信股份(300447)汉邦高科(300449)全志科技(300458)
 惠伦晶体(300460)华铭智能(300462)迅游科技(300467)四方精创(300468)
 信息发展(300469)日机密封(300470)新元科技(300472)景嘉微(300474)
 神思电子(300479)光力科技(300480)濮阳惠成(300481)沃施股份(300483)
 蓝海华腾(300484)蓝晓科技(300487)华自科技(300490)盛天网络(300494)
 高澜股份(300499)海顺新材(300501)昊志机电(300503)天邑股份(300504)
 新美星(300509)中亚股份(300512)恒实科技(300513)友讯达(300514)
 三德科技(300515)海波重科(300517)科大国创(300520)世名科技(300522)
 辰安科技(300523)中潜股份(300526)优博讯(300531)今天国际(300532)
 陇神戎发(300534)农尚环境(300536)广信材料(300537)同益股份(300538)
 横河模具(300539)先进数通(300541)新晨科技(300542)朗科智能(300543)
 川环科技(300547)和仁科技(300550)古鳌科技(300551)万集科技(300552)
 路通视信(300555)中富通(300560)汇金科技(300561)乐心医疗(300562)
 科信技术(300565)激智科技(300566)精测电子(300567)太辰光(300570)
 安车检测(300572)中旗股份(300575)容大感光(300576)开润股份(300577)
 会畅通讯(300578)贝斯特(300580)晨曦航空(300581)英飞特(300582)
 熙菱信息(300588)江龙船艇(300589)移为通信(300590)万里马(300591)
 华凯创意(300592)新雷能(300593)利安隆(300596)吉大通信(300597)
 瑞特股份(300600)思特奇(300608)晨化股份(300610)欣天科技(300615)
 尚品宅配(300616)寒锐钴业(300618)维业股份(300621)三雄极光(300625)
 光莆股份(300632)同和药业(300636)凯普生物(300639)德艺文创(300640)
 万通智控(300643)世纪天鸿(300654)延江股份(300658)中孚信息(300659)
 江苏雷利(300660)圣邦股份(300661)科锐国际(300662)江丰电子(300666)
 必创科技(300667)大烨智能(300670)富满电子(300671)国科微(300672)
 佩蒂股份(300673)中科信息(300678)隆盛科技(300680)中石科技(300684)
 艾德生物(300685)智动力(300686)联合光电(300691)盛弘股份(300693)
 蠡湖股份(300694)爱乐达(300696)电工合金(300697)创源文化(300703)
 九典制药(300705)广哈通信(300711)永福股份(300712)长盛轴承(300718)
 安达维尔(300719)海川智能(300720)一品红(300723)药石科技(300725)
 乐歌股份(300729)设研院(300732)明阳电路(300739)汉嘉设计(300746)
 顶固集创(300749)隆利科技(300752)锦浪科技(300763)新媒股份(300770)
 中信出版(300788)宇瞳光学(300790)壹网壹创(300792)钢研纳克(300797)
 力合科技(300800)泰和科技(300801)斯迪克(300806)玉禾田(300815)
 北鼎股份(300824)阿尔特(300825)金丹科技(300829)派瑞股份(300831)
 酷特智能(300840)中船汉光(300847)新强联(300850)图南股份(300855)
 协创数据(300857)圣元环保(300867)天阳科技(300872)万胜智能(300882)
 爱美客(300896)广联航空(300900)中胤时尚(300901)法本信息(300925)
 曼卡龙(300945)中金辐照(300962)晓鸣股份(300967)久祺股份(300994)
 可靠股份(301009)申菱环境(301018)新柴股份(301032)润丰股份(301035)
 森赫股份(301056)戎美股份(301088)风光股份(301100)达嘉维康(301126)
 海力风电(301155)力诺特玻(301188)善水科技(301190)亨迪药业(301211)
 宁波联合(600051)联谊3(600065)凤凰光学(600071)博信股份(600083)
 开创国际(600097)林海股份(600099)弘业股份(600128)S山东铝(600205)
 西藏药业(600211)亚星客车(600213)ST山水(600234)时代万恒(600241)
 南纺股份(600250)广晟有色(600259)开开实业(600272)S兰铝(600296)
 ST南化(600301)亚星化学(600319)长江通信(600345)恒丰纸业(600356)
 红星发展(600367)万向德农(600371)宝光股份(600379)江山股份(600389)
 航发科技(600391)天润乳业(600419)仰帆控股(600421)空港股份(600463)
 扬农化工(600486)凤竹纺织(600493)联环药业(600513)*ST狮头(600539)
 莫高股份(600543)金自天正(600560)江西长运(600561)法拉电子(600563)
 惠泉啤酒(600573)汇通能源(600605)ST沪科(600608)丰华股份(600615)
 退市博元(600656)昂立教育(600661)*ST华圣(600672)上海三毛(600689)
 大商股份(600694)ST岩石(600696)舍得酒业(600702)曲江文旅(600706)
 SST生态(600709)金瑞矿业(600714)西藏旅游(600749)东方银星(600753)
 浪潮软件(600756)通策医疗(600763)园城黄金(600766)汉商集团(600774)
 *ST友好(600778)新华百货(600785)中路股份(600818)第一医药(600833)
 新湖创业(600840)中西药业(600842)宁波中百(600857)北京城乡(600861)
 博闻科技(600883)厦门空港(600897)国美通讯(600898)国投中鲁(600962)
 贵绳股份(600992)海尔施(601206)星宇股份(601799)联明股份(603006)
 中衡设计(603017)山东华鹏(603021)新通联(603022)石大胜华(603026)
 赛福天(603028)如通股份(603036)华立股份(603038)泛微网络(603039)
 音飞储存(603066)海汽集团(603069)江化微(603078)剑桥科技(603083)
 先达股份(603086)宁波精达(603088)正裕工业(603089)长白山(603099)
 东方材料(603110)海星股份(603115)华培动力(603121)合富中国(603122)
 上海沪工(603131)碳元科技(603133)天目湖(603136)海量数据(603138)
 荣晟环保(603165)莎普爱思(603168)德创环保(603177)圣龙股份(603178)
 上机数控(603185)海容冷链(603187)网达软件(603189)日播时尚(603196)
 保隆科技(603197)快克股份(603203)梦天家居(603216)爱丽家居(603221)
 恒通股份(603223)菲林格尔(603226)奥翔药业(603229)格尔软件(603232)
 浙江仙通(603239)电魂网络(603258)天龙股份(603266)鸿远电子(603267)
 大业股份(603278)赛腾股份(603283)泰瑞机器(603289)振德医疗(603301)
 华懋科技(603306)维力医疗(603309)金海环境(603311)福鞍股份(603315)
 诚邦股份(603316)梅轮电梯(603321)我乐家居(603326)上海天洋(603330)
 四方科技(603339)安井食品(603345)文灿股份(603348)百傲化学(603360)
 水星家纺(603365)亚士创能(603378)广东骏亚(603386)元成股份(603388)
 亚振家居(603389)勘设股份(603458)展鹏科技(603488)恒为科技(603496)
 翔港科技(603499)祥和实业(603500)金石资源(603505)南都物业(603506)
 思维列控(603508)淳中科技(603516)维格娜丝(603518)立霸股份(603519)
 司太立(603520)众源新材(603527)普莱柯(603566)金麒麟(603586)
 东尼电子(603595)引力传媒(603598)永艺股份(603600)纵横通信(603602)
 珀莱雅(603605)麒盛科技(603610)诺力股份(603611)茶花股份(603615)
 君禾股份(603617)清源股份(603628)拉芳家化(603630)徕木股份(603633)
 镇海股份(603637)柯力传感(603662)三祥新材(603663)亿嘉和(603666)
 五洲新春(603667)奇精机械(603677)晶华新材(603683)至纯科技(603690)
 安记食品(603696)宁波水表(603700)德宏股份(603701)盛洋科技(603703)
 东方环宇(603706)塞力斯(603716)天域生态(603717)天安新材(603725)
 朗迪集团(603726)博迈科(603727)泰晶科技(603738)蔚蓝生物(603739)
 海天股份(603759)中马传动(603767)常青股份(603768)永安行(603776)
 威龙股份(603779)新日股份(603787)宁波高发(603788)星光农机(603789)
 雅运股份(603790)康普顿(603798)道森股份(603800)志邦家居(603801)
 豪能股份(603809)诚意药业(603811)神力股份(603819)百合花(603823)
 华扬联众(603825)海程邦达(603836)四通股份(603838)东宏股份(603856)
 ST松炀(603863)嘉友国际(603871)南卫股份(603880)数据港(603881)
 元祖股份(603886)长城科技(603897)好莱客(603898)中持股份(603903)
 合诚股份(603909)佳力图(603912)兴业股份(603928)亚翔集成(603929)
 睿能科技(603933)丽岛新材(603937)三孚股份(603938)雪龙集团(603949)
 长源东谷(603950)哈森股份(603958)克来机电(603960)大理药业(603963)
 法兰泰克(603966)醋化股份(603968)中农立华(603970)中电电机(603988)
 甬金股份(603995)中新科技(603996)永和股份(605020)联德股份(605060)
 同庆楼(605108)聚合顺(605166)洪通燃气(605169)永茂泰(605208)
 伟时电子(605218)李子园(605337)巴比食品(605338)宏柏新材(605366)
 博迁新材(605376)华旺科技(605377)晨光新材(605399)森林包装(605500)
 德昌股份(605555)春雪食品(605567)恒盛能源(605580)天准科技(688003)
 嘉元科技(688388)
总股本相近股票:PT金田A(000003)*ST石化A(000013)沙河股份(000014)深华发A(000020)
 德赛电池(000049)丰原药业(000153)英特集团(000411)ST五环(000412)
 绿景控股(000502)南华生物(000504)攀渝钛业(000515)*ST猴王(000535)
 TCL通讯(000542)PT南洋(000556)S*ST托普(000583)汇源通信(000586)
 启迪古汉(000590)中迪投资(000609)西安旅游(000610)英力特(000635)
 万方发展(000638)ST九州(000653)亚太实业(000691)滨海能源(000695)
 S*ST佳纸(000699)正虹科技(000702)浙江震元(000705)ST西发(000752)
 *ST大菲(000769)中水渔业(000798)酒鬼酒(000799)*ST金宇(000803)
 岳阳兴长(000819)长城动漫(000835)冀东装备(000856)潍柴重机(000880)
 山大华特(000915)兰州黄河(000929)联科科技(001207)华瓷股份(001216)
 华尔泰(001217)黔源电力(002039)瑞泰科技(002066)生意宝(002095)
 三变科技(002112)罗平锌电(002114)天津普林(002134)安纳达(002136)
 全聚德(002186)*ST巴士(002188)利达光电(002189)融捷股份(002192)
 如意集团(002193)东晶电子(002199)*ST云投(002200)国统股份(002205)
 ST准油(002207)达意隆(002209)特尔佳(002213)奥特迅(002227)
 华东数控(002248)川大智胜(002253)西仪股份(002265)*ST宇顺(002289)
 中科新材(002290)精艺股份(002295)焦点科技(002315)乐通股份(002319)
 奥普光电(002338)富临运业(002357)汉王科技(002362)永安药业(002365)
 科远股份(002380)力生制药(002393)联发股份(002394)双象股份(002395)
 深南股份(002417)青龙管业(002457)嘉事堂(002462)*ST科林(002499)
 海源复材(002529)宝鼎科技(002552)益盛药业(002566)雷柏科技(002577)
 恒大高新(002591)八菱科技(002592)山东章鼓(002598)亚玛顿(002623)
 茂硕电源(002660)鞍重股份(002667)康达新材(002669)兴业科技(002674)
 福建金森(002679)金莱特(002723)跃岭股份(002725)特一药业(002728)
 电光科技(002730)萃华珠宝(002731)王子新材(002735)中矿资源(002738)
 世龙实业(002748)南兴装备(002757)国恩股份(002768)真视通(002771)
 久远银海(002777)奇信股份(002781)万里石(002785)华源控股(002787)
 坚朗五金(002791)永和智控(002795)世嘉科技(002796)环球印务(002799)
 微光股份(002801)华锋股份(002806)恒久科技(002808)红墙股份(002809)
 亚泰国际(002811)黄山胶囊(002817)东方中科(002819)桂发祥(002820)
 凯莱英(002821)凯中精密(002823)和胜股份(002824)易明医药(002826)
 高争民爆(002827)贝肯能源(002828)弘亚数控(002833)同为股份(002835)
 英维克(002837)翔鹭钨业(002842)泰嘉股份(002843)同兴达(002845)
 英联股份(002846)科达利(002850)皮阿诺(002853)捷荣技术(002855)
 星帅尔(002860)传艺科技(002866)天圣制药(002872)安奈儿(002875)
 智能自控(002877)元隆雅图(002878)长缆科技(002879)卫光生物(002880)
 美格智能(002881)沃特股份(002886)绿茵生态(002887)中宠股份(002891)
 科力尔(002892)华通热力(002893)哈三联(002900)铭普光磁(002902)
 德生科技(002908)庄园牧场(002910)中欣氟材(002915)金奥博(002917)
 伊戈尔(002922)润都股份(002923)泰永长征(002927)润建股份(002929)
 锋龙股份(002931)天奥电子(002935)兴瑞科技(002937)华阳国际(002949)
 日丰股份(002953)鸿合科技(002955)西麦食品(002956)五方光电(002962)
 雷赛智能(002979)芯瑞达(002983)北摩高科(002985)京北方(002987)
 豪美新材(002988)盛视科技(002990)奥海科技(002993)瑞鹄模具(002997)
 优彩资源(002998)壶化股份(003002)日久光电(003015)金富科技(003018)
 吉大正元(003029)泰坦股份(003036)汉威科技(300007)宝德股份(300023)
 天龙光电(300029)阳普医疗(300030)朗科科技(300042)台基股份(300046)
 福瑞股份(300049)中青宝(300052)中能电气(300062)科新机电(300092)
 金刚玻璃(300093)智云股份(300097)达刚路机(300103)西部牧业(300106)
 万讯自控(300112)易世达(300125)锐奇股份(300126)银河磁体(300127)
 晓程科技(300139)和顺电气(300141)科泰电源(300153)华中数控(300161)
 迪威迅(300167)天晟新材(300169)元力股份(300174)潜能恒信(300191)
 科斯伍德(300192)亿通科技(300211)安利股份(300218)上海钢联(300226)
 上海新阳(300236)冠昊生物(300238)瑞丰高材(300243)天玑科技(300245)
 初灵信息(300250)仟源医药(300254)新莱应材(300260)中威电子(300270)
 梅安森(300275)海联讯(300277)安科瑞(300286)蓝英装备(300293)
 三六五网(300295)裕兴股份(300305)远方信息(300306)邦讯技术(300312)
 天山生物(300313)戴维医疗(300314)中颖电子(300327)海伦钢琴(300329)
 苏大维格(300331)津膜科技(300334)科恒股份(300340)恒通科技(300374)
 鼎捷软件(300378)三联虹普(300384)雪浪环境(300385)富邦股份(300387)
 艾比森(300389)迪瑞医疗(300396)京天利(300399)劲拓股份(300400)
 宝色股份(300402)博济医药(300404)科隆股份(300405)凯发电气(300407)
 迦南科技(300412)中光防雷(300414)苏试试验(300416)力星股份(300421)
 航新科技(300424)诚益通(300430)暴风集团(300431)清水源(300437)
 金雷股份(300443)康斯特(300445)乐凯新材(300446)全信股份(300447)
 汉邦高科(300449)全志科技(300458)惠伦晶体(300460)华铭智能(300462)
 迅游科技(300467)四方精创(300468)信息发展(300469)日机密封(300470)
 新元科技(300472)景嘉微(300474)神思电子(300479)光力科技(300480)
 濮阳惠成(300481)沃施股份(300483)蓝海华腾(300484)蓝晓科技(300487)
 华自科技(300490)盛天网络(300494)高澜股份(300499)海顺新材(300501)
 昊志机电(300503)天邑股份(300504)新美星(300509)中亚股份(300512)
 恒实科技(300513)友讯达(300514)三德科技(300515)海波重科(300517)
 科大国创(300520)世名科技(300522)辰安科技(300523)中潜股份(300526)
 优博讯(300531)今天国际(300532)陇神戎发(300534)农尚环境(300536)
 广信材料(300537)同益股份(300538)横河模具(300539)先进数通(300541)
 新晨科技(300542)朗科智能(300543)川环科技(300547)和仁科技(300550)
 古鳌科技(300551)万集科技(300552)路通视信(300555)中富通(300560)
 汇金科技(300561)乐心医疗(300562)科信技术(300565)激智科技(300566)
 精测电子(300567)太辰光(300570)安车检测(300572)中旗股份(300575)
 容大感光(300576)开润股份(300577)会畅通讯(300578)贝斯特(300580)
 晨曦航空(300581)英飞特(300582)熙菱信息(300588)江龙船艇(300589)
 移为通信(300590)万里马(300591)华凯创意(300592)新雷能(300593)
 利安隆(300596)吉大通信(300597)瑞特股份(300600)思特奇(300608)
 晨化股份(300610)欣天科技(300615)尚品宅配(300616)寒锐钴业(300618)
 维业股份(300621)三雄极光(300625)光莆股份(300632)同和药业(300636)
 凯普生物(300639)德艺文创(300640)万通智控(300643)世纪天鸿(300654)
 延江股份(300658)中孚信息(300659)江苏雷利(300660)圣邦股份(300661)
 科锐国际(300662)江丰电子(300666)必创科技(300667)大烨智能(300670)
 富满电子(300671)国科微(300672)佩蒂股份(300673)中科信息(300678)
 隆盛科技(300680)中石科技(300684)艾德生物(300685)智动力(300686)
 联合光电(300691)盛弘股份(300693)蠡湖股份(300694)爱乐达(300696)
 电工合金(300697)创源文化(300703)九典制药(300705)广哈通信(300711)
 永福股份(300712)长盛轴承(300718)安达维尔(300719)海川智能(300720)
 一品红(300723)药石科技(300725)乐歌股份(300729)设研院(300732)
 明阳电路(300739)汉嘉设计(300746)顶固集创(300749)隆利科技(300752)
 锦浪科技(300763)新媒股份(300770)中信出版(300788)宇瞳光学(300790)
 壹网壹创(300792)钢研纳克(300797)力合科技(300800)泰和科技(300801)
 斯迪克(300806)玉禾田(300815)北鼎股份(300824)阿尔特(300825)
 金丹科技(300829)派瑞股份(300831)酷特智能(300840)中船汉光(300847)
 新强联(300850)图南股份(300855)协创数据(300857)圣元环保(300867)
 天阳科技(300872)万胜智能(300882)爱美客(300896)广联航空(300900)
 中胤时尚(300901)法本信息(300925)曼卡龙(300945)中金辐照(300962)
 晓鸣股份(300967)久祺股份(300994)可靠股份(301009)申菱环境(301018)
 新柴股份(301032)润丰股份(301035)森赫股份(301056)戎美股份(301088)
 风光股份(301100)达嘉维康(301126)海力风电(301155)力诺特玻(301188)
 善水科技(301190)亨迪药业(301211)宁波联合(600051)联谊3(600065)
 凤凰光学(600071)博信股份(600083)S*ST精密(600092)开创国际(600097)
 林海股份(600099)弘业股份(600128)西藏药业(600211)亚星客车(600213)
 ST山水(600234)时代万恒(600241)南纺股份(600250)广晟有色(600259)
 开开实业(600272)ST南化(600301)亚星化学(600319)长江通信(600345)
 恒丰纸业(600356)红星发展(600367)万向德农(600371)宝光股份(600379)
 江山股份(600389)航发科技(600391)天润乳业(600419)仰帆控股(600421)
 空港股份(600463)扬农化工(600486)凤竹纺织(600493)联环药业(600513)
 *ST狮头(600539)莫高股份(600543)金自天正(600560)江西长运(600561)
 法拉电子(600563)惠泉啤酒(600573)汇通能源(600605)ST沪科(600608)
 丰华股份(600615)PT水仙(600625)退市博元(600656)昂立教育(600661)
 *ST鞍成(600669)上海三毛(600689)大商股份(600694)ST岩石(600696)
 *ST数码(600700)舍得酒业(600702)曲江文旅(600706)金瑞矿业(600714)
 西藏旅游(600749)东方银星(600753)浪潮软件(600756)通策医疗(600763)
 园城黄金(600766)S*ST龙昌(600772)汉商集团(600774)*ST友好(600778)
 新华百货(600785)*ST达曼(600788)ST鞍一工(600813)中路股份(600818)
 第一医药(600833)新湖创业(600840)中西药业(600842)宁波中百(600857)
 北京城乡(600861)*ST北科(600878)博闻科技(600883)厦门空港(600897)
 国美通讯(600898)国投中鲁(600962)贵绳股份(600992)海尔施(601206)
 星宇股份(601799)联明股份(603006)中衡设计(603017)山东华鹏(603021)
 新通联(603022)石大胜华(603026)赛福天(603028)如通股份(603036)
 华立股份(603038)泛微网络(603039)音飞储存(603066)海汽集团(603069)
 江化微(603078)剑桥科技(603083)先达股份(603086)宁波精达(603088)
 正裕工业(603089)长白山(603099)东方材料(603110)海星股份(603115)
 华培动力(603121)合富中国(603122)上海沪工(603131)碳元科技(603133)
 天目湖(603136)海量数据(603138)荣晟环保(603165)莎普爱思(603168)
 德创环保(603177)圣龙股份(603178)上机数控(603185)海容冷链(603187)
 网达软件(603189)日播时尚(603196)保隆科技(603197)快克股份(603203)
 梦天家居(603216)爱丽家居(603221)恒通股份(603223)菲林格尔(603226)
 奥翔药业(603229)格尔软件(603232)浙江仙通(603239)电魂网络(603258)
 天龙股份(603266)鸿远电子(603267)大业股份(603278)赛腾股份(603283)
 泰瑞机器(603289)振德医疗(603301)华懋科技(603306)维力医疗(603309)
 金海环境(603311)福鞍股份(603315)诚邦股份(603316)梅轮电梯(603321)
 我乐家居(603326)上海天洋(603330)四方科技(603339)安井食品(603345)
 文灿股份(603348)百傲化学(603360)水星家纺(603365)亚士创能(603378)
 广东骏亚(603386)元成股份(603388)亚振家居(603389)勘设股份(603458)
 展鹏科技(603488)恒为科技(603496)翔港科技(603499)祥和实业(603500)
 金石资源(603505)南都物业(603506)思维列控(603508)淳中科技(603516)
 维格娜丝(603518)立霸股份(603519)司太立(603520)众源新材(603527)
 普莱柯(603566)金麒麟(603586)东尼电子(603595)引力传媒(603598)
 永艺股份(603600)纵横通信(603602)珀莱雅(603605)麒盛科技(603610)
 诺力股份(603611)茶花股份(603615)君禾股份(603617)清源股份(603628)
 拉芳家化(603630)徕木股份(603633)镇海股份(603637)柯力传感(603662)
 三祥新材(603663)亿嘉和(603666)五洲新春(603667)奇精机械(603677)
 晶华新材(603683)至纯科技(603690)安记食品(603696)宁波水表(603700)
 德宏股份(603701)盛洋科技(603703)东方环宇(603706)塞力斯(603716)
 天域生态(603717)天安新材(603725)朗迪集团(603726)博迈科(603727)
 泰晶科技(603738)蔚蓝生物(603739)海天股份(603759)中马传动(603767)
 常青股份(603768)永安行(603776)威龙股份(603779)新日股份(603787)
 宁波高发(603788)星光农机(603789)雅运股份(603790)康普顿(603798)
 道森股份(603800)志邦家居(603801)豪能股份(603809)诚意药业(603811)
 神力股份(603819)百合花(603823)华扬联众(603825)海程邦达(603836)
 四通股份(603838)东宏股份(603856)ST松炀(603863)嘉友国际(603871)
 南卫股份(603880)数据港(603881)元祖股份(603886)长城科技(603897)
 好莱客(603898)中持股份(603903)合诚股份(603909)佳力图(603912)
 兴业股份(603928)亚翔集成(603929)睿能科技(603933)丽岛新材(603937)
 三孚股份(603938)雪龙集团(603949)长源东谷(603950)哈森股份(603958)
 克来机电(603960)大理药业(603963)法兰泰克(603966)醋化股份(603968)
 中农立华(603970)中电电机(603988)甬金股份(603995)中新科技(603996)
 永和股份(605020)联德股份(605060)同庆楼(605108)聚合顺(605166)
 洪通燃气(605169)永茂泰(605208)伟时电子(605218)李子园(605337)
 巴比食品(605338)宏柏新材(605366)博迁新材(605376)华旺科技(605377)
 晨光新材(605399)森林包装(605500)德昌股份(605555)春雪食品(605567)
 恒盛能源(605580)天准科技(688003)嘉元科技(688388)